Ceira Telecom, odgovoran korporativni gra?anin

Zéro CO2 u poslovnom putovanju

Ceira Telecom želi da proširi svoj razvoj oko fundamentalne vrednosti – odgovornosti. Stoga rast naše kompanije mora ic?i ruku pod ruku uz konstantno razmatranje pitanja životne sredine, uglavnom radi zaštite prirodnih resursa naše planete i pomoc?i u opštim naporima za borbu protiv globalnog zagrevanja.

Smanjenje emisije CO2 izazvane ljudskim aktivnostima predstavlja veliki izazov za ?ove?anstvo. Kompanija Ceira Telecom odlu?ila je da pokrene društvenu i ekološku odgovornost i da svoj doprinos i postane od 1. januara 2015. godine kompanija koja ima ZERO CO2 u poslovnom putovanju. Svake godine kvantifikujemo sve emisije CO2 iz našeg poslovnog putovanja (automobila, aviona, kamiona, vozova) i potpuno ih kompenzujemo da budu „Zero CO2“. Kako? Podržavamo akciju Action Carbon Solidaire (Joint Carbon Action), koju pokrec?e GoodPlanet Fondacija. Ovo finansira konkretne projekte za ublažavanje ugljenika koji su sponzorisane od strane NVO-a u zemljama u razvoju u korist najranjivijih populacija: izgradnja rezervoara za biogas u južnom Maliju (2015) i renoviranje osnovne škole u Oulad Merzougu u Maroku kako bi ga pretvorili u bioklimatsku školu (2016).

To su uglavnom velike kompanije koje su uklju?ile ove socijalne i ekološke brige u svoju strategiju. Ponosni smo što smo jedan od prvih malih i srednjih preduzec?a koji se bave ovom eko-odgovornom inicijativom. Ova odgovornost je deo ugovora poverenja koji nas vezuje i za buduc?e generacije. Ove inicijative su deo kulture odgovornosti koja je snažna DNK znak kompanije Ceira Telecom, dodajuc?i vrednost svojoj delatnosti i zaposlenima.

Podrška društvenim akcijama u javnom interesu

Ceira Telecom tako?e podržava društvene akcije kao što su :

  • „Dans le pas d’un ange“ (u koracima an?ela): Ange pati od cerebralne paralize i sindroma uzrokovane prevremeno ro?enih beba. Ova asocijacija mu omoguc?ava da primi najbolje tretmane za biofeedback u Sjedinjenim Državama. Udruženje se proširio i sada pomaže drugim porodicama.
  • Fondacija Frédérique SAUSSET : G. Sausset, koji je imao sve amputirane ruke i noge, bio je u moguc?nosti da u?estvuje u 24 sata Le Mana, sa ciljem promovisanja socijalne i profesionalne reintegracije osoba sa invaliditetom.
  • I još mnogo više …