Ceira Telecom is een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming

Nul-emissie van CO2 tijdens verplaatsingen

Ceira Telecom wenst haar ontwikkeling te baseren op een fundamentele waarde: verantwoordelijkheid. De groei van ons bedrijf moet daarom vergezeld gaan van een doorlopende aandacht voor de milieu-aspecten om in het bijzonder de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te behouden en bij te dragen aan de algemene inspanningen tegen de opwarming van de aarde.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot opgewekt door menselijke activiteiten is een grote uitdaging voor de mensheid. In het kader van haar maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid heeft Ceira Telecom besloten daaraan bij te dragen door zich sinds 1 januari 2015 een bedrijf te worden met nul-emissie van CO2 bij haar verplaatsingen. Elk jaar berekenen we onze totale CO2-uitstoot veroorzaakt door onze verplaatsingen (auto’s, vliegtuigen, vrachtwagens, treinen) en we compenseren deze volledig om echt “nul-emissie van CO2” te zijn. Hoe? Wij ondersteunen de solidariteitsactie Koolzuurgas van de stichting GoodPlanet. Hiermee kunnen concrete projecten voor het compenseren van koolzuurgas worden gefinancierd die door NGO’s in de ontwikkelingslanden worden georganiseerd, ten gunste van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: de aanleg van biogastanks in het zuiden van Mali (2015), de renovatie van een basisschool in Oulad Merzoug (Marokko) om daar een bioklimatische school van te maken (2016).

Het zijn vooral grote ondernemingen die de maatschappelijke en de milieu-aspecten in hun strategie hebben geïntegreerd. We zijn er trots op om als een van de eerste KMO’s ons te verplichten tot deze ecologisch verantwoorde aanpak. Deze verantwoordelijkheid is onderdeel van het vertrouwenscontract dat we met toekomstige generaties hebben gesloten. Deze initiatieven maken deel uit van een verantwoordelijkheidscultuur die een belangrijk kenmerk is van het DNA van Ceira Telecom en een verhoogde waarde geven aan haar activiteiten en aan haar medewerkers.

Steun voor maatschappelijke activiteiten van openbaar nut

Ceira Telecom steunt ook maatschappelijke activiteiten van openbaar nut:

  • De vereniging “in het voetspoor van een engel”: Engel (Ange) lijdt aan cerebrale kinderverlamming en aan het Little syndroom als gevolg van zijn voortijdige geboorte. Dankzij deze vereniging kan hij de beste biofeedback-behandelingen in de Verenigde Staten krijgen. De vereniging is uitgegroeid en helpt nu ook andere families.
  • De stichting “Frédérique SAUSSET” : De heer Sausset, waarvan de armen en benen zijn geamputeerd, was in staat om deel te nemen in 24 uur race van Le Mans, met als doel om de maatschappelijke en professionele reïntegratie te bevorderen van mensen met een handicap.
  • En nog vele anderen…