Napomene

Ceira Telecom posluje širom Francuske za sve vrste objekata javnog pristupa (parkirališta, bolnice, trgova?ki centri, željezni?ke stanice itd.). Mnogi klijenti su vec? pokazali svoje poverenje u nas i imamo neke dobre preporuke na naše ime: proizvodnju vec?ine lokacija Indigo (?etrdeset parkirališta, ispuštanje PTI sistema i ukupno održavanje), sve K Park lokacije (rad i održavanje) , brojna druga parkirališta (park Urbis, Parcub, Lion Parc Auto itd.) i mnogi drugi javni objekti. Naše dostignuc?a možete videti na mapi ispod.

Da ste uvereni u naša dostignuc?a? Kontaktirajte nas kako bismo zajedno razgovarali o vašem projektu.