Ceira Telecom specijalista za radiokomunikacije i vode?i lider kontinuirane radio komunikacije u Francuskoj

Osnovana 2012, Ceira Telecom je brzo postala vode?i lider kontinuirane radio komunikacije biznisa Francuske. Mi tako?e nudimo privatne radio usluge sa mogu?noš?u deljenja Vaše kontinuirane radio komunikacijske opreme da zadrži troškove. (npr : privatni internet radio Motorola ili Airbus-DS : PTI DMR ili tetra internet).

Više veština za projekat usluge „klju? u ruke“

Kao tehni?ki stru?njaci i menadžeri projekta, naša široka sposobnost nam omoguc?ava da Vam pružimo usluge na ‘klju?’. Jednostavno objasnite nam svoj problem i mi c?emo u?initi sve:

  • Merenje uskla?enosti
  • Inženjerske studije i paketi
  • Administrativne validacije
  • Radovi (instalacije i merenja)
  • Maintenance et évolutivité

Sa Ceira Telecom, možete se ose?ati sigurno !

Efikasnost u služenju naših kupaca

Efikasnost je jedna od naših glavnih prioriteta. Koristimo najbolje raspoložive tehnologije dok pokušavamo da racionalizujemo troškove. Na primer, nudimo našim kupcima moguc?nost deljenja svoje opreme, ?ime ih ušte?ujemo od 20 do 60% troškova. Naša stalna potraga za efikasnošc?u i kvalitetom dovela nas je do uspostavljanja veza sa renomiranim partnerima. Tako je pasivna kutija postala zajedni?kim razvojem sa Airbus DS SCL najbolja, najjeftinija kutija na tržištu.

Zadovoljstvo klijenata je glavni prioritet

Ceira Telecom pridaje poseban zna?aj zadovoljstvu svojih kupaca. Svaki projekat je jedinstven i zaslužuje posebnu pažnju. Mi imamo odnos poverenja sa svim našim kupcima i radimo potpuno transparentno. Naša reaktivnost je tako?e deo vašeg zadovoljstva!

Odli?ni rezultati

Ceira Telecom ima brojne dobre preporuke, uklju?ujuc?i, na primer, kontinuiranu radio komunikaciju na vec?ini lokacija Indigo, svim sajtovima K Parka, brojnim drugim parkiralištima (Urbis Park, Parcub, Lion Parc Auto itd.), muzeji i razne javne zgrade. Ceira Telecom je tehni?ki stru?njak i rukovodilac projekta za dobar broj administrativnih vlasti (Evian, Anneci, itd.). Pogledajte sva naša dostignuc?a na našoj interaktivnoj mapi.