Kontinuirana radio komunikacija

Uredba od 28. maja 2015. godine postavlja nove propise za kontinuiranu radio komunikaciju izmenom ?lana MS71. Izmijenjen ?lan MS71 postavlja nova pravila o kontinuitetu radioelektri?nih komunikacija u zgradama javnog pristupa.

Ukratko, ova naredba obavezuje ili odobrava od 1. jula 2015. godine da:

 • Lokacije sa jednim podrumskim nivoom nisu obuhvac?ene propisima
 • Po?etna merenja moraju biti ponovo prou?ena ili ponovljena
 • Lokacije manje od 25.000 m2 pokrivene su pasivnim rešenjem
 • Lokacije ve?e od 25.000 m2 pokrivene su aktivnim rešenjem
 • Aktivna rešenja uklju?uju Repeaters ili RIF
 • SIS su konsultovani
 • Stru?na kompanija poput Ceira Telecom-a vrši godišnje održavanje i merenje. Ta?ne ispravke za rad treba ubaciti u dnevnik sigurnosti.

Vaši zahtevi za kontinuiranu komunikaciju

Ako ste u jednoj od sledec?ih situacija, Ceira Telecom ima rešenje za vas:

 • Tek sam saznao o kontinuiranoj radio komunikaciji i treba mi podrška u ovom problemu – komisija za sigurnost mi je zatražila da proverim uskla?enost mog javnog pristupa
 • Kontrolno telo mi je reklo da napravim kompatibilnost sa javnim pristupom
 • Moram da održavam svoje kontinuirane komunikacione kapacitete

Da li Vam se ovo ?ini komplikovano ? Ne brinite, Ceira Telecom je tu da Vam pomogne!

Naše kontinuirane radio komunikacijske usluge

Ceira Telecom vam olakšava život pružajuc?i usluge na ‘klju?’. Naša stru?nost je dovoljno široka da Vas podrži od po?etka do kraja vašeg projekta.

 • kontinuirana studija uskla?enosti radio komunikacija
  Ceira Telecom sprovodi prethodna merenja koja ukazuju na nivo usaglašenosti Vaše zgrade za javni pristup i savetuje Vas da li treba da nastavite sa tehni?kom instalacijom ili ne.
 • Administrativne vrednosti
  Ceira Telecom proizvodi pakete dizajna u skladu sa Vašim potrebama i obavlja sve obavezne administrativne korake.
 • Rad na poštovanju kontinuirane radio komunikacije
  Ceira Telecom obavlja rad na poštovanju kontinuirane radio-komunikacije, uklju?ujuc?i i finalizaciju puštanja u pogon bez zadržavanja.
 • Održavanje
  Ceira Telecom održava vašu veb lokaciju i izdaje obavezne ispravne sertifikate o radu za komisiju sigurnosti kako i propisuje zakon.

Naša rešenja za uskla?ivanje kontinuirane radio komunikacije

Bez obzira na površinu Vašeg javnog pristupa, Ceira Telecom ima rešenje kako bi ga usaglasio :

 • Za lokacije manje od 25.000 m2, koristimo pasivno rešenjerazvijeno u partnerstvu sa Airbus DS SLC. Pasivno rešenje ?ini 90% naših instalacija.
 • Za lokacije vec?e od 25.000 m2, koristimo aktivno rešenje (10% naših instalacija): repetitori ili RIF.

Ceira Telecom nalazi najefikasnije i najjeftinije moguc?e rešenje za vas!

Pasivno rešenje: Airbus pasivna kutija

Rešenje za sve javne zgrade ispod 25.000 m2!

Pasivna kutija, razvijena u partnerstvu sa Airbus DS SLC-om, dizajnerom INPT mreže i dobavlja?em portabli za vatrogasne brigade: najbolja kutija na tržištu po najboljoj ceni i ispunjavanju standarda EZ.

Instalirana na ulazu u zgradu, u blizini kontrola, ova kutija komunicira u direktnom režimu sa podru?jima koja se nalaze u infrastrukturama. Vatrogasci mogu da komuniciraju kako bi osigurali njihovu sigurnost i sigurnost svojih korisnika. Kutija Airbus više ne zavisi od ograni?enja spoljašnje mreže. Jednostavna za korišc?enje, ?ime se optimizuje efikasnost hitnih službi.
Sa ovom pasivnom kutijom Airbus-a, možete biti sigurni o originalnoj servisnoj prodaji, jer proizvo?a? garantuje svoju opremu. Možete biti sigurni da Vaša oprema nec?e prerano zastariti: nadogradnje su planirane u skladu sa ugovorom o održavanju.

Prednosti koje je ?ine najboljom kutijom na tržištu

– Pouzdanost: Airbus DS proizvod
– Na tržištu je samo CE standardna nadgradljiva kutija
– 20% jeftinije od aktivnog rastvora repetitora
– moguc?nost povezivanja sa privatnim radio-ure?ajem

Da li Vam treba studija uskla?enosti kontinuirane radio komunikacije? Potrebno je da se Vaš gradski pristup usaglasi?

Ceira Telecom, sa svojim partnerima uklju?ujuc?i i Airbus-DS, je kompanija koja je najpovoljnija za odgovore na Vaša pitanja i podržava Vas u uspostavljanju kontinuirane radio komunikacije u javnom pristupu.